Privacyverklaring

Privacyverklaring OrgaNICE Yourself

In deze privacyverklaring lees je hoe OrgaNICE Yourself omgaat met jouw persoonsgegevens, waarvoor ik deze gebruik en hoe ik jouw gegevens bescherm. OrgaNICE Yourself verwerkt persoonsgegeven voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Ik, Fabienne Kwakkenbos, ben als eigenaar van OrgaNICE Yourself verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

OrgaNICE Yourself. Fabienne Kwakkenbos-van Tongeren

Zandhaver 122673BN Naaldwijk

Ervaar rust en ruimte in jouw huis en hoofd

info@organiceyourself.nl

06 422 54 772

Persoonsgegevens die ik verwerk

OrgaNICE Yourself verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hier ondervind je een overzicht van persoonsgegevens die ik kan verwerken. Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en ga zorgvuldig met deze gegevens om.

Particuliere klanten en klanten via de WMO

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Gegevens over je hulpvraag en de adviezen die je daarover krijgt.

· Overige gegevens die jezelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek of (digitale)correspondentie.

Zakelijke klanten

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Bedrijfsnaam

· Functie

· Adresgegevens van het bedrijf

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Gegevens over je hulpvraag en de adviezen die je daarover krijgt.

· Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek of (digitale)correspondentie.

Potentiële klanten

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· E-mailadres

· Telefoonnummer

· Woonplaats

· Adresgegevens

· Bedrijfsnaam

· Gegevens over je hulpvraag

· Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt in bijvoorbeeld een (telefoon)gesprek of (digitale) correspondentie.

Bij een bezoek aan de website

· IP-adres en locatiegegevens (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)

·Gegevens over jouw activiteiten op de website (niet gekoppeld aan naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres)

Het contactformulier van de website

· Voor- en achternaam

· E-mailadres

· Overige gegevens die je zelf aan mij verstrekt via het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

OrgaNICE Yourself kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

· Gezondheidsgegevens

· Burgerservicenummer (BSN)

· Gegevens over de thuissituatie en gezinssamenstelling

· Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@organiceyourself.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

OrgaNICE Yourself verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Het leveren van diensten en producten

· Het afhandelen van betalingen

· Om je te kunnen bereiken (bijvoorbeeld bellen of e-mailen) voor het uitvoeren van mijn dienstverlening

· Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

· Na kunnen komen van mijn wettelijk verplichtingen zoals de belastingaangifte.

· Optimaliseren van mijn website.

· Voor casuïstiek en persoonlijke ontwikkeling als professional organizer.

Geautomatiseerde besluitvorming

OrgaNICE Yourself neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OrgaNICE Yourself) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

OrgaNICE Yourself bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van zeven jaar; onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld voor de boekhouding en belastingdienst. Dossiers en communicatie over klanten bewaar ik maximaal 5 aar.

Voor WMO-klanten geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar. Gegevens van potentiële klanten en gegevens ingevuld op het contactformulier van de website, bewaar ik maximaal 2 jaar. De persoonsgegevens verwijder ik in het kalenderjaar na de hierboven beschreven bewaartermijnen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingenbestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging van persoonsgegevens

OrgaNICE Yourself neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met mij op.

Delen van persoonsgegevens met derden

OrgaNICE Yourself verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OrgaNICE Yourself blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

OrgaNICE Yourself gebruikt alleen statistische cookies (van Google Analytics). Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw volledige IP-adres wordt niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw opruimcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@organiceyourself.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Actualiteit van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.organiceyourself.nl Ik raad je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 december 2018.